Laporan pdpr perak - SPdPR: Sistem Pelaporan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah

Perak laporan pdpr Login SPdPR

Perak laporan pdpr Link Sistem

Laporan Aktiviti Bulan Januari (Kelas Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah

Perak laporan pdpr SPdPR KPM:

Perak laporan pdpr Tiada laporan

Login SPdPR KPM : Cara Daftar Kelas, Pengisian & Pelaporan

Perak laporan pdpr Link Sistem

Refleksi PdPR, ini yang dikongsi Guru Cemerlang SK Seri Puteri

Perak laporan pdpr Cara Login

PdPR: Di Mana Muridnya? Peranan Semua Pihak Amat Penting

Perak laporan pdpr Cara Login

Perak laporan pdpr Tiada laporan

Telefon spesifikasi rendah memadai untuk PdPR

Perak laporan pdpr SM Sains

SPdPR: Pautan Sistem Pelaporan PdPR bagi Semua Negeri

Perak laporan pdpr PDPR 2021,

Link Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (SPdPR) mengikut negeri

Nota berkaitan tajuk modul v.

  • Melalui SPKL, maklumat pelaksanaan PdPR akan dikumpulkan.

  • Sistem Pelaporan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah SPdPR merupakan satu aplikasi pengurusan pelaporan PdPR secara dalam talian yang dibangunkan bagi mengumpul maklumat pelaksanaan PdPR, pemantauan, pelaporan dan pelaksanaan tindak susul di peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM.

  • SPdPR KPM Pautan Mengikut Negeri KPM komited memastikan pelaksanaan PdPR sentiasa ditambahbaik dari segi bimbingan dan pengurusan demi kualiti pendidikan Malaysia yang lebih baik.

PDPR 2021, Contoh Pelaporan Online (Modul / Kaedah)

Sokongan semua pihak terutama daripada JPN, KPM, PPD, sekolah, komuniti, ibu bapa atau penjaga amat diperlukan untuk PDPR 2021 untuk kejayaan murid-murid.

  • Baca juga: Melalui sistem ini, guru-guru di sesebuah sekolah itu akan dapat melihat data-data atau senarai guru yang membuat laporan PdPR.

  • Melaporkan pelaksanaan PPR di dalam templat pelaporan yang disediakan.

  • KPM komited memastikan pelaksanaan PdPR sentiasa ditambahbaik dari segi bimbingan dan pengurusan demi kualiti pendidikan Malaysia yang lebih baik.
2022 bulldog.thealliance.gg