Pelan strategik organisasi - bulldog.thealliance.gg: PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI (PSO)

Organisasi pelan strategik Pelan Strategik

Perancangan Strategik Organisasi

Organisasi pelan strategik bulldog.thealliance.gg: PERANCANGAN

Organisasi pelan strategik bulldog.thealliance.gg: PERANCANGAN

Organisasi pelan strategik Pelan Strategik

Organisasi pelan strategik pelan strategi

pelan strategi rbt

Organisasi pelan strategik Pelan Strategik

Perancangan Strategik Organisasi

Organisasi pelan strategik pelan strategi

pelan strategi rbt

Organisasi pelan strategik Perancangan Strategik

Organisasi pelan strategik Perancangan Strategik

Perancangan Strategik Organisasi

Organisasi pelan strategik bulldog.thealliance.gg: PERANCANGAN

pelan strategi rbt

Perancangan Strategik Organisasi

Ada masa juga perlu Mengajar atau Melatih, sekiranya tiada pengetahuan atau kemahiran.

  • Dengan kata lain, pengurusan strategik merupakan aktiviti merancang, mengelola, memimpin dan mengawal yang disusun secara kemas dan teratur bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi.

  • Empat komponen ini adalah merancang P — Planning , Mengelola Organizing — O , Memimpin Leading — L dan Mengawal Controlling — C.

  • Ke mana kita nak pergi? Pemimpin di sekolah akan menyelia guru-guru.

Perancangan Strategik Organisasi

Merancang pelan strategik, kaedah dan teknik yang inovatif yang sesuai dengan kebolehan murid dan perkembangan pendidikan semasa yang boleh mewujudkan murid yang berdaya saing dan mengaplikasi sains dalam kehidupan seharian.

  • Dalam melaksanakan sebarang aktiviti, pengurusan strategik dilihat sebagai keperluan asas dalam menjamin keberkesanan dan kejayaan organisasi tersebut.

  • Sekolah Mentor akan Menyelia Sekolah Mentee.

  • Antara kandungan adalah Memantau dan menganalisis setiap kelemahan dan kekuatan setiap aktiviti yang dilaksanakan dalam Pelan Strategik Panitia Sains.
2022 bulldog.thealliance.gg